Turvallisuus

Salon Iltatorien info 2023

Salon Iltatorien info

ltatorit järjestetään torstaisin 8.6.-10.8.2023
klo 15-21 Salon torilla ja lähialueilla.

Vilhonkatu-Länsiranta(Mariankadun suuntaan) on takaluukkukirppiksen käytössä klo 15-21 ja suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Myyntiaika 16-20.

Horninkatu, välillä Torikatu – Helsingintie, on suljettu ajoneuvoliikenteeltä klo (15)17-21.

Torilla kirpputorimyyntiä klo 16-20. Paikat jaetaan jonotusjärjestyksessä Iltatorin teltalta huoltorakennuksen vieressä.

Torikatu on käytössä normaalisti ja kääntyminen kulkusuunnassa vasemmalle Horninkadulle on sallittua.

Ympyräparkissa on lasten kirpputori, jossa myyjän tulee olla alle 18 -vuotias. Myyntiaika klo 16-20.

Torille ei ajeta ajoneuvoilla. Kevyenliikenteen väylä on Iltatorien aikana vain jalankulkijoiden käytössä.

– Poikkeuksena vakituiset torimyyjät, joilla erillislupa torille ajamiseen tavaran tuontia ja/tai poisvientiä varten. Ajo erityistä varovaisuutta noudattaen.

Ensiapupiste sijaitsee torin lavan Horninkadun puolella helposti tunnistettavassa Lohjan SPRn ambulanssissa. Alueella lisäksi kiertäviä EA-partioita.

🚨 Jokainen on velvollinen hälyttämään tarvittaessa apua paikalle.

Alueella on järjestyksenvalvonta sekä lisäksi liikenteenohjaus Horninkadulla. Kaikki rikkeet, joihin järjestyksenvalvojat ja/tai liikenteenohjaajat joutuvat puuttumaan, ilmoitetaan poliisille.

Tehdään yhdessä Iltatoreista hyvän mielen tapahtumia, ilman hölmöilyjä, niin kaikilla on mukavaa ja turvallista osallistua tapahtumiin.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja tähän tiedotteeseen ja turvallisuusasioihin liittyen antaa,
Iltatorien turvallisuuspäällikkö
Riikka Helenius
040 544 8792

Ohjeita Iltatorin ajaksi torimyyjile:

Yleinen hätänumero 112

– jokainen on velvollinen hälyttämään apua paikalle 

– SPR:n ensiapu päivystää litatorien aikana klo 15-21


Telttojen ja tuotteiden kiinnittäminen

Telttojen ja muiden rakennelmien tulee olla kiinnitetty riittävillä painoilla. Vesikanisterit/metallipainot tai vastaavat. Mikään tavara ei saa lähteä lentoon tai aiheuttaa muuta vaaraa torilla liikkuville.

– kiinnittämättömät teltat / telttakatokset sekä muut tavarat tullaan poistattamaan. Vastuu kiinnityksistä on myyntipaikalla myyvällä myyjällä.


Avotuli ja kaasulaitteet (Salon kaupungin toriohjeesta, päivitetty 23.6.22)

Avotulen teko ilman lupaa kielletty. Sekä avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla pelastuslaitoksen ohjeiden mukainen sammutuskalusto. Lisäksi pelastuslaitoksen ohjeita tulee noudattaa myyntipisteessä ja autossa säilytettävien kaasumäärien osalta.

 

Vakituiset torimyyjät:

– saavat ajaa torille erityistä varovaisuutta noudattaen

– tavaran tuominen / pois vieminen / lähteminen myyntipaikalta

Torille ajaminen on kiellettyä muilta kuin vakituisilta myyjiltä

 

Kirpputorimyynti:

– paikalle saa mennä klo 16

– myynti tulee lopettaa klo 20

– paikan tulee olla tyhjä ja siivottu klo 21 mennessä

– pöydän voi noutaa ja palauttaa ympyräparkin varastosta / varastoon

– torille El saa ajaa tavaran tuontia tai poishakua varten pysäköinti sallittu vain pysäköintipaikoilla

– kukaan ei voi antaa lupaa pysäköintiin torilla / jalkakäytävillä tai muussa ei pysäköintipaikaksi merkityssä paikassa


Järjestyksenvalvojien ja tapahtuman järjestäjien ohjeita on noudatettava

Salossa 3.7.22

Yhteystiedot:

Tuottaja

Ville Virtanen